0.00 0
Košarica

V košarici ni izdelkov.

0.00 0
Košarica

V košarici ni izdelkov.

PRAVICA KUPCA DO UGOVORA STVARNIH NAPAK IN REŠEVANJE MOREBITNIH PRITOŽB

PRAVICA KUPCA DO UGOVORA STVARNIH NAPAK IN REŠEVANJE MOREBITNIH PRITOŽB

Kupec se obvezuje kupljeno blago takoj bo prejemu skrbno pregledati in v primeru, ko bi bila embalaža poškodovana to v prisotnosti in ob sodelovanju dobavitelja (n. pr. poštnega uslužbenca) zapisniško ugotoviti. Druge stavne napake je dolžan kupec na verodostojen način ugotovil takoj ko bo to objektivno mogoče. V obeh primerih se kupec zavezuje o napakah Tee 2 d.o.o.obvestiti in v obvestilo navesti vse relevantne podatke in mu predložiti dokazila,  ki na verodostojen in pošten način utemeljujejo ugovor. Ugovore stvarnih napak bodo kupciTee 2 d.o.o. sporočali po e-pošti na [email protected] ali [email protected]

Tee 2 d.o.o.. bo morebitne pritožbe naročnikov in kupcev obravnaval sproti in si bo pri tem v sodelovanju s pritožnikom prizadeval, da bodo razrešeni po mirni poti v zadovoljstvo obeh/veh sprtih strani. Naročniki in kupci lahko pritožbe vložijo prek e-poštnega naslova [email protected] ali [email protected] Postopek obravnave pritožbe je zaupen. V primeru, da sporazumne rešitve spora ne bo mogoče doseči, bo za rešitev spora pristojno sodišče po stalnem prebivališču potrošnika. Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med ponudnikom in potrošnikom velja in se uporablja slovensko pravo.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Naši izdelki

Vsi produkti Mnenja
Copyright © 2023 Vse pravice pridržane