0.00 0
Košarica

V košarici ni izdelkov.

0.00 0
Košarica

V košarici ni izdelkov.

Pravica do odstopa blaga, vračilo blaga in reklamacije

PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE IN VRAČILO BLAGA

Naročnik ima pravico, da v roku 14 dni od sklenitve pogodbe o storitvi (potrjenega naročila Tee 2 d.o.o.), ki še ni bila izvršena oziroma 14 dni od prejema blaga Tee 2 d.o.o. .brez navedbe razloga sporočiti, da od pogodbe odstopa, s tem, da pa je dolžan nositi stroške v zvezi z odstopom in vračilom blaga, ki ga mora v stanju kot ga je prejel (nerabljeno, nepoškodovano in v originalni embalaži) vrniti na naslov Tee 2 d.o.o.. najpozneje v roku 30 dni od dneva odstopa. V primeru, da kupec blaga ne vrne v originalni embalaži, vrne poškodovano, s sledovi uporabe ali umazano, ima Tee2 d.o.o. pravico vračilo blaga zavrniti in od kupca zahtevati plačilo oziroma zadržati kupnino, ki jo je že prejel.

BLEND ME UP d.o.o. bo v roku 30 dni po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe oziroma v 15 dneh od dne, ko mu bo kupec blago vrnil, na kupčev transakcijski račun vrnil prejet znesek oziroma kupnino, brez stroškov, ki jih je imel z dobavo oziroma dostavo blaga.

V primeru, da Tee2 d.o.o. ne bi imel naročenega blaga na zalogi in ga v roku po teh splošnih pogojih iz kakršnihkoli razlogov ne bi mogle naročniku dobaviti, bo o tem naročnika takoj po prejemu naročila obvestil in mu navedel predvideni rok, v katerem bo lahko naročilo sprejel in blago dobavil. V primeru, da bo naročilo že sprejel, pa ga v roku ne bo mogle izvršiti, bo naročnika o tem obvestil  in mu sporočil predvideni rok dobave. V slednjem primeru lahko naročnik naročilo prekliče in o tem po e pošti Tee2 d.o.o. pa mu bo morebiti že prejeto kupnino v roku 5 dni vrnil na njegov transakcijski račun.

POŠKODOVANA, UNIČENA ALI IZGUBLJENA POŠILJKA

V primeru predplačila velja, da ponudnik od trenutka oddaje pošiljke, z naročenimi izdelki, dostavni službi ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja (embalaža ima vidne poškodbe). V vseh teh navedenih primerih mora uporabnik sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije, in sicer pošiljko nese na najbližjo pošto v enakem stanju, kot jo je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil, ter izpolni reklamacijski zapisnik. O tem obvesti tudi ponudnika na kontaktni e-mail  [email protected] ali [email protected]

PRAVICA KUPCA DO UGOVORA STVARNIH NAPAK IN REŠEVANJE MOREBITNIH PRITOŽB

Kupec se obvezuje kupljeno blago takoj bo prejemu skrbno pregledati in v primeru, ko bi bila embalaža poškodovana to v prisotnosti in ob sodelovanju dobavitelja (n. pr. poštnega uslužbenca) zapisniško ugotoviti. Druge stavne napake je dolžan kupec na verodostojen način ugotovil takoj ko bo to objektivno mogoče. V obeh primerih se kupec zavezuje o napakah Tee 2 d.o.o. obvestiti in v obvestilo navesti vse relevantne podatke in mu predložiti dokazila,  ki na verodostojen in pošten način utemeljujejo ugovor. Ugovore stvarnih napak bodo kupci Tee 2 d.o.o. sporočali po e-pošti na [email protected] ali [email protected]

Tee 2 d.o.o. bo morebitne pritožbe naročnikov in kupcev obravnaval sproti in si bo pri tem v sodelovanju s pritožnikom prizadeval, da bodo razrešeni po mirni poti v zadovoljstvo obeh/veh sprtih strani. Naročniki in kupci lahko pritožbe vložijo prek e-poštnega naslova  [email protected] ali [email protected] Postopek obravnave pritožbe je zaupen. V primeru, da sporazumne rešitve spora ne bo mogoče doseči, bo za rešitev spora pristojno sodišče po stalnem prebivališču potrošnika. Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med ponudnikom in potrošnikom velja in se uporablja slovensko pravo.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Reklamacije

Vsi izdelki so pred dostavo pregledani in odposlani nepoškodovani. Vaše izdelke bomo skrbno zapakirali.

Kupec lahko blago reklamira, če blago nima lastnosti, ki jih je prodajalec izrecno obljubil, če je prodajalec poslal napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali kako drugače odstopajo od kupčevega naročila.

V primeru reklamacije lahko kupec, v skladu z zakonskimi omejitvami, zahteva zamenjavo artikla, njegovo popravilo ali vračilo kupnine. V slednjem primeru si prodajalec pridržuje pravico, da za čas, ko je kupec blago uporabljal, obračuna najemnino po veljavnem ceniku, vendar največ v znesku, za kolikor se je, v času uporabe in zaradi uporabe, artiklu zmanjšala tržna vrednost.

Kupec lahko blago v reklamacijo vrne tako, da ga prinese osebno v eno izmed poslovalnic, seznam je na voljo na tej povezavi ali pa ga na stroške prodajalca in po vnaprejšnjem dogovoru s prodajalcem vrne po pošti na prodajalčev naslov.

Kupec ima pravico, da v skladu s 37. členom Zakona o varstvu potrošnikov, ob morebitni napaki na izdelku zahtevati, da podjetje izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali vrne plačani znesek ali odpravi napako na izdelku ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako.

Rok za zamenjavo izdelkov je 14 dni. Zamenjava izdelkov je mogoča le ob predložitvi računa oz. kopije računa.

ODSTOP OD NAKUPA IN VRAČILO BLAGA

Kupec lahko, v skladu s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov, v 14 dneh po prejemu blaga, ponudniku pisno sporoči odstop od pogodbe oz. naročila, in sicer na e-naslov [email protected] ali [email protected] Obrazec za odstop od pogodbe na daljavo je na voljo na tej povezavi.

Kupec ima pravico, da v 14 dneh, od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo o odstopu od naročila pravočasno, če je poslano v pisni obliki v roku 14 dni od prejema blaga. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v 14 dneh po prejemu blaga.

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Podjetje vrne prejeta plačila z nakazilom na izbrani TRR kupcu.

Ob vračilu artiklov je potrebno obvezno priložiti tudi kopijo originalnega računa.

STVARNE NAPAKE

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca s katerim je sklenil pogodbo.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Naši izdelki

Vsi produkti Mnenja
Copyright © 2023 Vse pravice pridržane